Kategorie
 
Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Značky
  • Apricus
  • Atlantic ALFEA
  • HOTJET
  • NEOSOLAR
  • PROPULS SOLAR
  • MasterTherm
  • AlphaSol
 
Akční nabídka
 
Návštěvnost
00023981
 
Zelená úsporám
Spřátelené weby
 
Nejprodávanější
Fancoil FX-630 + regulace Fancoil FX-630 + regulace
14 985,85Kč  
Hotjet 20ONE2/EVI + 500L Hydrobox Hotjet 20ONE2/EVI + 500L Hydrobox
301 962,76Kč  
regulace regulace
1 161,60Kč  
Hotjet TUV 300l + solar Hotjet TUV 300l + solar
36 179,00Kč  
Fancoil FX-630 Fancoil FX-630
11 616,00Kč  
 
Doporučené
Hotjet 15ASK/EVI Hotjet 15ASK/EVI
149 600,00Kč  
5 z 5 hvězdiček!
MasterTherm BA30I MasterTherm BA30I
222 519,00Kč  
5 z 5 hvězdiček!
 

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2017

Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení tepelného čerpadla. Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu a úpravy spalinových cest.

 

Pro koho je dotace určena?

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby - vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami a obytná část zemědělské usedlosti, která splňuje definici pro byt.

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden na „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na adrese https://svt.sfzp.cz.

Z kotlíkové dotace lze podpořit i výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015. Nejpozději do 13. 12. 2019 musí být provedena výměna kotle a předloženo závěrečné vyúčtování. 


V rámci kotlíkové dotace je možné uplatnit náklady na:

• výměnu zdroje tepla a s tím související stavební úpravy

• novou otopnou soustavu nebo její úpravu

• akumulační nádobu, kombinovaný bojler, zásobník TUV

• zkoušky a testy související s uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání – revize komínu, kotle

• projektovou dokumentaci (není podmínkou)


V rámci kotlíkových dotací NELZE provést výměnu:

• stávajícího starého plynového kotle (musí dojít k výměně starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním)

• stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová)

• stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva

• zdroje vytápění u žadatele, který v minulosti (nejdříve od 1. 1. 2009) byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programu „Kotlíkové dotace v MSK“ nebo v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje


Jaká je výše dotace?

Základní míra podpory - část nákladů, která bude proplacena žadateli:

• 75 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kombinovaného kotle na uhlí + biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč

• 75 % z celkových výdajů v případě pořízení plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč

• 80 % z celkových výdajů v případě pořízení kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč

• 80 % z celkových výdajů v případě pořízení automatického kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše však 120 tis. Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci. Seznam všech obcí najdete na adrese http://www.opzp.cz/vyzvy/67–vyzva/dokumenty , obce nacházející se v Moravskoslezském kraji na https://lokalni-topeniste.msk.cz.

Všem úspěšným žadatelům pak přispěje Moravskoslezský kraj dalšími 7 500 Kč.

Dále je možné zažádat o příspěvek od obce. Seznam přispívajících obcí a výše jejich příspěvku je uveden na adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz.


! ! !  P O Z O R  ! ! !

K žádosti o dotaci je nutno přiložit:

Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle = revize, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni nechat si zpracovat do konce roku 2016. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle, technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby, kde není třída stanovena výrobcem, je možné využít čestného prohlášení, že třída kotle je neznámá.

Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso - musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty!

Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele - nelze použít účet jiného člena rodiny, ani dispoziční právo není dostačující.

• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Po schválení dotace žadatel doloží:

Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste přikládali k žádosti).

Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz).

Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).

Fotodokumentaci nového zdroje tepla (ideálně vč. výrobního štítku).

Kopii revizní zprávy (protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu.

Kopii protokolu o revizi spalinové cesty.


Jak o dotaci požádat?

Dotační program pro občany bude vyhlášen dne 29. června 2017. Žádost o poskytnutí dotace bude podávána elektronicky, a to prostřednictvím webové aplikace „Kotlíková dotace“ dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz. Žádostem bude přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání žádosti v aplikaci.

Nebo

 

Žádost bude možné si připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu, tj. od 29. června 2017.

 

Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září 2017 v 10 hod. Na výměnu 1 zdroje tepla je možné zaregistrovat a podat pouze 1 žádost!


Zdroj: https://lokalni-topeniste.msk.cz/

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Provided by Moolus

iTOP - Veřejný audit návštěvnosti stránek Evropský katalog  | Kompletně.cz  | NRX.cz |  TopLinks.cz |